วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2019
อาชีพทำเงิน

ปลูกข้าวโพดสีม่วง พืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย ปลูกเพียง 2 เดือน เก็บเกี่ยวได้เลย 

3.35KViews

** ข้าวโพดข้าวเหนียวม่วง ซูพรีม มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมาก เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพ

ที่สำคัญยังมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย

  • ทั้งสารแอนโทไชยานิน
  • วิตามินเอสูง ต้านอนุมูลอิสระ ลดโอกาสเป็นโรคมะเร็ง

ข้อมูลการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวม่วง ซูพรีม

  • ฤดูการปลูก : ปลูกได้ตลอดทั้งปี

การเตรียมดิน

ไถตะตากดินไว้ประมาณ 7-10 วัน แล้วไถ แปรดเพื่อย่อยดินให้แตกละเอียดเหมาะกับการงอกของเมล็ด

การปลูก

  1. แบบแถวเดียว ให้ระยะหว่างแถว 75 เซนติเมตร ระหว่างต้น 30 เซนติเมตร ปลูกหลุมละ 1-2 เมล็ด
  2. แบบแถวคู่ ชักร่องกว้า 120 เซนติเมตร ปลูกข้างสันร่องทั้งสองข้าง ระยะระหว่างต้น 30 เซนติเมตร ปลูก 1-2 เมล็ด แล้วถอนแยกเมื่ออายุ 12-15 วัน ให้เหลือ 1 ต้น ต่อหลุม จำนวน 7000-7200 ต้นต่อไร่

การใส่ปุ๋ย

  1. ครั้งแรก ใส่ปุ๋ยรองพื้น สูตร 15-15-15 หรือ 16-11-14 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่
  2. ครั้งที่สอง ข้าวโพดอายุ 25-30 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 25-30 กิโลกรัมต่อไร่
  3. ครั้งที่สาม ข้าวโพดอายุ 40-45 วัน ใส่ปุ๋ย สูตร 46-0-0 อัตรา 25-30 กิโลกรัมต่อไร่

อัตราการใช้เมล็ด

ใช้เมล็ดพันธุ์ 1-1.5 กิโลกรัมต่อไร่ ยอดหลุมละ 1 – 2 เมล็ด

การให้นำ

ควรให้น้ำสม่ำเสมอ โดยเฉพาะช่วงออกดอก หากขาดน้ำจะมีผลต่อการติดเมล็ด

ที่มา www.chonburipost.com